We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

Price list of services

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE:
do 49.999 EUR 5 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.500 EUR) + DPH
od 50.000 do 299.999 EUR 4 %  z kúpnej ceny (minimálne 3000 EUR) + DPH
od 300.000 EUR 3 % z kúpnej ceny + DPH

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

Individuálne služby a úkony (Štandardne sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:  NÁKLAD: BLIŽŠÍ POPIS: CENA:
Nábor nehnuteľnosti Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba). 70 €
Foto dokumentácia Náhrada nákladov spojených s fotením nehnuteľnosti profesionálnym širokouhlým objektívom, určeným práve na fotenie nehnuteľností, úprava fotografií a práca s nimi  (jednorázová platba). 220 €
Video obhliadka Náhrada nákladov spojených s natáčaním nehnuteľnosti profesionálnym širokouhlým objektívom, určeným práve na natáčanie nehnuteľností, úprava a zostrihanie videa (jednorázová platba). 270 €
Video obhliadka s dronom Náhrada nákladov spojených s natáčaním nehnuteľnosti profesionálnym širokouhlým objektívom za pomoci drona, určeným práve na natáčanie nehnuteľností, úprava a zostrihanie videa (jednorázová platba).    320 €
Virtuálna obhliadka Náhrada nákladov spojených s vyhotovením virtuálnej obhliadky (jednorázová platba na 3 mesiace). V prípate predĺženia o ďalšie obdobie 3 mesiacov +70 €.  300 €
Home staging Príprava nehnuteľnosti na predaj, dozariadenie jemné úpravy. Cena je závislá podľa veľkosti nehnuteľnosti a jej stavu. 400 €
Inzerovanie nehnuteľnosti Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 4,5 € / deň v prípade topovania. 3,3 € / deň
Obhliadky Náhrada nákladov spojená s uskutočnením obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami, za každú zrealizovanú obhliadku, ktorej účelom bolo sprostredkovanie predaja/prenájmu nehnuteľnosti (so znalcom, so stavebnou firmou). 50 € / obhliadka
Osobná asistencia Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 20 € / za každú začatú polhodinu. 20 € / za každú začatú polhodinu

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

variabilné »  Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky: www.google.com/maps -“získať trasu“.


Príklad: Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy): 150  €
Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy: 250 €
Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy: 250 €
Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti : 3-4% z celkovej kúpnej ceny


Cenník je platný a schválený od 20. marca 2015, vychádza zo vzorového cenníka Slovenskej realitnej akadémie.
Aktualizácia cenníka bola vykonaná dňa 09.10.2021