We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. More info

How does the cooperation work?


V 10 bodoch si v skratke prejdeme ako prebieha predaj/ kúpa nehnuteľnosti cez profesionálnu realitnú kanceláriu. Tento proces možno rozdeliť na 2 časti na prípravnú fázu a na realizačnú (predajnú fázu).

Príprava

1. FYZICKÁ OBHLIADKA NEHNUTEĽNOSTI

Nikto nemôže profesionálne predávať niečo čo nevidel. Preto vždy je potrebné fyzickú obhliadka nehnuteľnosti.

2. CENOVÁ ANALÝZA A KONTROLA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

Preveríme aktuálne konkurenčné ponuky a stanovíme trhovú predajnú hodnotu nehnuteľnosti. Skontrolujeme, aktuálny stav nehnuteľnosti či sa zhoduje so skutočným právnym vzťahom.

3. DOHODA O SPROSTREDKOVANÍ

Sprostredkovateľská zmluva je potrebná pre legálny predaj, prenájom nehnuteľnosti. Táto zmluva musí obsahovať.

  • Vymedzenie a predmetnej nehnuteľnosti a vlastníckych práv
  • Stanovenie ceny predaja, prenájmu
  • Výšku provízie za poskytnuté služby
  • Dohodnutie podmienok a postupu predaja, obhliadky..
  • Doba trvania sprostredkovania pri exkluzívnej spolupráci

4. PROFESIONÁLNA PREZENTÁCIA

Profesionálne nafotenie, homestaging, vytvorenie video-obhliadky a 3D-obhliadky patria k profesionálnej prezentácií. Toto zabezpečí taktiež odborník s profesionálnym vybavením.

Ak je všetko pripravené, marketér spracuje všetok materiál na cielenú kampaň a upozorní klientov z našej databázy hľadajúcich.

Realizácia

5. OBHLIADKY NEHNUTEĽNOSTI

Profesionálna prezentácia nehnuteľnosti a záznam o obhliadke, aby bolo známe kto Vašu nehnuteľnosť navštívil.

6. PODPIS REZERVAČNEJ DOHODY

Ide o dohodu, ktorá je trojstranná (kupujúci, predávajúci a sprostredkovateľ). Táto dohoda obsahuje podmienky a prísľub pre uskutočnenie kúpi/predaja nehnuteľnosti. V tejto dohode je uvedené cena za akú sa dohodol predaj nehnuteľnosti, čas do kedy sa predaj uskutoční a výška rezervačného poplatku.

7. NAJVÝHODNEJŠIE HYPOTÉKA

Pomôžeme zabezpečiť bezplatne to najvýhodnejšie financovanie zo všetkých bánk. Profesionál na hypotekárne financovanie zabezpečí rýchly a bezproblémový priebeh.

8. PRÁVNE ZABEZPEČENIE ZMLÚV

Makléri u nás nevyužívajú nedostatočné a všeobecné vzorové zmluvy, ako sa to robí v niektorých kanceláriách. Naši právnici so špecializáciou na realitné právo zabezpečia bezpečné a profesionálne vypracované zmluvy.

Realitný maklér koordinuje celý proces a komunikuje až po samotné podpisovanie pred notárom.

9. PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Doba „kešu“ je už dávno za nami a je potrebné využívať bezpečné metódy prevodu ako napríklad notárska úschova alebo vinkulovaný účet v banke

10. PROTOKOLÁRNE ODOVZDANIE NEHNUTEĽNOSTI

Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti spočíva v zdokumentovaní stavov meračov elektriny, tepla, plynomerov, vodomerov. Tento dokument obsahuje aj ďalšie náležitosti, ako záznam o počte kľúčov..

 

Po týchto 10 bodoch sme prešli celým predajom a môžete sa spokojne nasťahovať do nového bývania. S našou pomocou získate vysnívané bývanie rýchlo a bezpečne.

Ak máte nejaké otázky, alebo potrebujete pomôcť kontaktujte nás. info@promreal.sk