Your search results

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

1. TECHNICKÁ SPRÁVA

   – údržba a pravidelný servis (revízie, prehliadky, skúšky, opravy)
– upratovanie vnútorných a vonkajších plôch, údržba zelene
– požiarna ochrana a BOZP
– servisná pohotovosť

2. PRÁVNE SLUŽBY

– posúdenie nájomných zmlúv
– riešenie sporov
– vymáhanie pohľadávok
– príprava zmlúv s dodávateľmi energií, ostatnými subdodávateľmi

3. FINANČNÁ SPRÁVA

– predpis záloh na prevádzkové náklady a ich štvrťročné vyúčtovanie
– fakturácia nájomného
– kontrola cash flow
– rozpočty, reporty a rozbory
– spracovanie DPH, príprava daňového priznania k dani z príjmov
– vedenie účtovníctva

4. ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

– archivácia technickej dokumentácie
– dokumentácia odborných prehliadok, revízií, skúšok..
– správa o činnosti

SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU

– vyhľadávanie vhodného klienta
– odovzdanie priestorov
– dohodnutie zmluvných podmienok a príprava nájomných zmlúv
– stavebná príprava priestorov podľa potrieb prenajímateľa

CENA SLUŽIEB

Cenová ponuka je šitá na mieru, tak je individuálna v závislosti od:

– Počtu nájomcov
– Rozlohy objektu
– Objemu vstupov
– Technologického vybavenia

VÝHODY SPOLUPRÁCE

  • NON-STOP servis
  • Zebezpečí maximálne využitie nehnuteľnosti
  • Zabezpečí úsporu nákladov (personálne, analýzou spotreby, centralizáciou objednávok)
  • Odborná starostlivosť o majetok
  • Úspora času, majiteľ sa môže venovať naplno svojmu hlavnému biznisu

Kontakt

Porovnaj nehnuteľnosti