Syndikátny predaj

Jednou z našich konkurenčných výhod je, že sme aktívny člen Realitnej únie Slovenskej republiky a Združenia realitných kancelárií Slovenska, čo znamená že aktívne spolupracujeme s väčšinou maklérov na Slovensku

Prepracovanými pravidlami spolupráce a efektívnym dohľadom dokážeme poskytnúť svoje služby aj náročnejším klientom – developerom, bankám, orgánom štátnej správy či územnej samosprávy.

Pre veľké projekty sa v rámci členskej základne Realitnej únie vytvára mimoriadne účinná, tzv. syndikátna (sieťová) forma predaja. Je to forma predaja, ktorá spočíva v spojení väčšieho množstva realitných kancelárií.

Tým, že je Realitná únia SR najväčším združením realitných kancelárií a maklérov na Slovensku (má viac ako 700 členov), dokáže využiť potenciál obrovskej predajnej sily členskej základne aj pre Váš projekt.

Ako funguje syndikátna forma predaja?
Po objasnení predstavy a vzájomných podmienkach spolupráce sa vytvorí syndikát (skupina) realitných kancelárií z radov členov Realitnej únie. Tí budú podľa určených pravidiel participovať na projekte (napr. predaji bytov).

Generálny manažér syndikátu usmerňuje podriadených členov syndikátu. Syndikát môže tvoriť naraz aj 100 realitných kancelárií z celého Slovenska, ak je potrebné na projekt nasadiť “extrémnu” silu.

Marketing realizujú jednotliví členovia syndikátu podľa presne určených pravidiel, ktoré sa stanovia so zadávateľom (nesmú napr. inzerovať iné ceny, iný text, iné fotky).

S predajom sa už “netrápi” jedna či dve kancelárie, ale predáva ho naraz niekoľko desiatok či stovka realitných kancelárií z celého Slovenska. Odmena sa platí len generálnemu manažérovi syndikátu. Ten distribuuje časť odmeny podriadeným členom syndikátu.

Kontaktujte nás

info@promreal.sk, alebo telefonicky na 0919 040 800