Inžiniering

Pre klientov zabezpečujeme aj znalecké posudky, stavebné povolenia, spracovanie projektovej dokumentácie k stavbe. Spolupracujeme s architektmi, ktorí pre nás vytvárajú štúdie, technologické postupy, statické posudky a kompletné plány pred začatím výstavby.

INŽINIERING - INŽINIERSKE SLUŽBY

  • predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
  • vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
  • kolaudačné rozhodnutia a legalizácia stavieb
  • búracie povolenia - zastupovanie investora tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
    zabezpečenie stavebného dozoru
  • spracovanie tendrov
  • pomoc pri výbere dodávateľa stavby
  • zabezpečenie daňového poradenstva v oblasti nehnuteľností

Neváhajte kontaktovať e-mailom info@promreal.sk