Podporujeme

Zelená hliadka PK

- Príroda a okolie okolo nás

Hrad biely kameň

- Historické dedičstvo

Dobrý Anjel

- Pomoc znevýhodneným rodinám

Pomoc Ukrajine

- Pomoc ľudom zasiahnutých vojnou