Výstavba domov

rozostavany prvy dvojdom.jpg

Dvojdom v Turni