Bezpečný predaj pri COVID19

Bezpečný predaj pri COVID19 – Koronavíruse.

Opatrenia pre rýchlejší a bezpečný predaj pri rizikách spojených s Covid-19

  1. Využívajú sa 3D virtuálne obhliadky
  2. Obhliadky sa realizujú len so serióznymi záujemcami čo videli virtuálnu obhliadku
  3. Pred fotením, obhliadkou umývanie rúk 20 sekúnd a vetranie
  4. Po obhliadke umývanie rúk 20 sekúnd a vetrenie
  5. Záujemci sa nesmú ničoho dotýkať
  6. Vrámci bezpečnosti sa nepodávajú ruky
  7. Záujemci musia mať ochranné pomôcky
  8. Počas celého fotenia a obhliadok sa používajú ochranné pomôcky (rúško, rukavice ..)
  9. Pri obhliadkach nie sú majitelia
  10. Pravidelne dezinfikujeme priestory našich kancelárií Ozónom.

Pre viac informácií nás kontaktujte na: info@promreal.sk