Ako prebieha spolupráca

Ako prebieha spolupráca

V 10 bodoch si v skratke prejdeme ako prebieha predaj/ kúpa nehnuteľnosti cez profesionálnu realitnú kanceláriu. Tento proces možno rozdeliť na 2 časti na prípravnú fázu a na realizačnú (predajnú fázu).
 PRÍPRAVA


1. FYZICKÁ OBHLIADKA NEHNUTEĽNOSTI


Nikto nemôže profesionálne predávať niečo čo nevidel. Preto vždy je potrebné fyzickú obhliadka nehnuteľnosti.


2. CENOVÁ ANALÝZA A KONTROLA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV


Preveríme aktuálne konkurenčné ponuky a stanovíme trhovú predajnú hodnotu nehnuteľnosti. Skontrolujeme, aktuálny stav nehnuteľnosti či sa zhoduje so skutočným právnym vzťahom.

3. DOHODA O SPROSTREDKOVANÍ


Sprostredkovateľská zmluva je potrebná pre legálny predaj, prenájom nehnuteľnosti. Táto zmluva musí obsahovať.


» Vymedzenie a predmetnej nehnuteľnosti a vlastníckych práv
» Stanovenie ceny predaja, prenájmu
» Výšku provízie za poskytnuté služby
» Dohodnutie podmienok a postupu predaja, obhliadky..
» Doba trvania sprostredkovania pri exkluzívnej spolupráci

4. PROFESIONÁLNA PREZENTÁCIA


Profesionálne nafotenie, homestaging, vytvorenie video-obhliadky a 3D-obhliadky patria k profesionálnej prezentácií. Toto zabezpečí taktiež odborník s profesionálnym vybavením.


Ak je všetko pripravené, marketér spracuje všetok materiál na cielenú kampaň a upozorní klientov z našej databázy hľadajúcich. REALIZÁCIA


5. OBHLIADKY NEHNUTEĽNOSTI


Profesionálna prezentácia nehnuteľnosti a záznam o obhliadke, aby bolo známe kto Vašu nehnuteľnosť navštívil.


6. PODPIS REZERVAČNEJ DOHODY


Ide o dohodu, ktorá je trojstranná (kupujúci, predávajúci a sprostredkovateľ). Táto dohoda obsahuje podmienky a prísľub pre uskutočnenie kúpi/predaja nehnuteľnosti. V tejto dohode je uvedené cena za akú sa dohodol predaj nehnuteľnosti, čas do kedy sa predaj uskutoční a výška rezervačného poplatku.

7. NAJVÝHODNEJŠIE HYPOTÉKA


Pomôžeme zabezpečiť bezplatne to najvýhodnejšie financovanie zo všetkých bánk. Profesionál na hypotekárne financovanie zabezpečí rýchly a bezproblémový priebeh.


8. PRÁVNE ZABEZPEČENIE ZMLÚV


Makléri u nás nevyužívajú nedostatočné a všeobecné vzorové zmluvy, ako sa to robí v niektorých kanceláriách. Naši právnici so špecializáciou na realitné právo zabezpečia bezpečné a profesionálne vypracované zmluvy.


Realitný maklér koordinuje celý proces a komunikuje až po samotné podpisovanie pred notárom.

9. PREVOD FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV


Doba „kešu“ je už dávno za nami a je potrebné využívať bezpečné metódy prevodu ako napríklad notárska úschova alebo vinkulovaný účet v banke


10. PROTOKOLÁRNE ODOVZDANIE NEHNUTEĽNOSTI


Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti spočíva v zdokumentovaní stavov meračov elektriny, tepla, plynomerov, vodomerov. Tento dokument obsahuje aj ďalšie náležitosti, ako záznam o počte kľúčov..

Po týchto 10 bodoch sme prešli celým predajom a môžete sa spokojne nasťahovať do nového bývania. S našou pomocou získate vysnívané bývanie rýchlo a bezpečne.


Ak máte nejaké otázky, alebo potrebujete pomôcť kontaktujte nás. info@promreal.sk